I Butaca Poètica Barcelona Agost 2013

I Butaca Poètica Barcelona Agosto 2013 ver entrada con el cartel en este blog en Poesía para el calor

Texts trobats. Fragmento de algunos textos encontrados leídos en voz alta por Pere Sousa.

 
 
Fragmento del primer movimiento de la Ursonate de Kurt Schwitters a cargo de Pia Sommer y Pere Sousa.La Muga Cauladescargar el programa completo en PDF

más información en info@lamugacaula.cat


La Muga Caula emet la seva pròpia moneda, la cauleta.

La Muga Caula has issued its own currency, the cauleta 
 
Per garantir la continuïtat d'un projecte internacional d'art experimental.
Perquè es tracta de l'edició d'artista neoduchampiana més original del segle XXI .
Perquè el seu valor es triplicarà en menys de sis mesos.
 
To ensure the continuity of an international project of experimental art.
Because it is the most original neo Duchamp artist edition of the XXI century.
Because it will triple its value in less than six months.
 
 
 

 
1. Marcel Duchamp (MC) al salt de la Caula / at the Caula water fall ; foto: Denise Browne Hare, 1965.
2. MD a Cadaqués amb el Bouche évier; foto: Bert Stern, 1967.
3. MD, Obligations pour la roulette de Montecarlo, 1924; foto: Man Ray.
4. Rrose Sélavy; foto: Man Ray, 1921.
5. Reconstrucció de la decoració del barret de Rrose Sélavy per Pere Sousa l'any 2013 /Reconstruction of the Rrose Selavy's hat decoration by Pere Sousa in the year 2013.
 

 

 
 

 

 
 
.